Home

 

GALVAZINK Sh.p.k në Prizren, është kompani e themeluar në vitin 2011, (investim holandez) e cila
ofron shërbime të zinkimit të nxehtë të konstruksioneve metalike me cilës të larta dhe standarde
Evropiane.
Galvanizimi (Zinkimi) i nxehtë është procesi i veshjes hekurit me shtresë të zinkut, duke kaluar nëpër
vaskat e pastrimit dhe duke u zhytur në vaskën e zinkut të shkrirë në temperaturë 450 0 C.